การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016
Knowledge & Digital Society National Conference 2016
                                         
  เข้าระบบเพื่อส่งบทความ

username  
password  คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนส่งบทความ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

  วิธีการชำระเงิน

  1. ผู้เข้าร่วม(นำเสนอผลงาน) จะต้องได้รับหนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประชุมก่อน จึงจะทำการชำระเงิน
  2. โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 070-2-53012-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางเขน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  3. ส่งแบบฟอร์มชำระเงิน พร้อมไฟล์ Scan หลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ, สลิป)ส่งมายัง อีเมล thitirat.ch@spu.ac.th
  ( ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับการส่งบทความและชำระเงิน )
**เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Theme Topics

Knowledge Management Information Technology Software & Application Computer Enginerring
Animation & Visual Effect Digital Arts Interactive & Visual Effect

( บทความบางส่วนที่มีคุณภาพ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสาร )

  ติดต่อเรา

ติดต่อ : คุณ ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล : thitirat.ch@spu.ac.th