การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมความรู้และดิจิทัล 2016
Knowledge & Digital Society National Conference 2016
                                         
Proceedings of 2st Knowledge & Digital Society National Conference 2016
( คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Proceedings of 1st National Conference on Knowledge and Digital Society
( คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
( 1st National Conference Website )คลิกชมภาพบรรยากาศงานTheme Topics

Knowledge Management Information Technology Software & Application Computer Enginerring
Animation & Visual Effect Digital Arts Interactive & Visual Effect

( บทความบางส่วนที่มีคุณภาพ จะถูกคัดเลือกเพื่อให้ตีพิมพ์ในวารสาร )

วารสารศรีปทุมปริทัศน์


วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ( Nareasuan University Engineering Journal)


วารสารสังคมความรู้ และเศรษฐกิจดิจิทัล (Journal of Knowledge Society & Digital Economy) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

  ติดต่อเรา

ติดต่อ : คุณ ธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล : thitirat.ch@spu.ac.th